Massage priser 

OBS: Ferie lukket kun massage fra 24 Juli- 10 august

Classic sport massage 60 min  

kr 600  Nu 400kr

Wellness massage 60 min 

kr 600 Nu 400kr

 

Hot stone massage 60 min 

kr 750 Nu 550kr

Back & shoulder massage 30 min 

kr 400 Nu 250

Facial treatment  20 min 

kr 200 

Foot massage 15 min 

kr 150

 

Foot massage 20 min 

kr 200

Foot massage 30 min 

kr 250

 

Winter magic

Full body srub & warm oil massage 60 min 

kr750

+4531392526

Ny Vestergade 1, 1471 København

©2019 by House of Salt Copenhagen

Berigtigelse af markedsføring af saltterapi i nyhedsbrev

House of Salt har den 28. april 2020 modtaget en afgørelse om påbud fra Sty-
relsen for Patientsikkerhed efter lov om markedsføring af sundhedsydelser § 4,

stk. 5 og 6, og offentliggør i den forbindelse nedenstående berigtigelse.

Afgørelsen vedrørte markedsføringen af forebyggende behandling af COVID-
19 med saltterapi i House of Salts nyhedsbrev.

Styrelsen vurderede ved afgørelsen, at markedsføringen var egnet til at give pa-
tienter indtryk af, at den markedsførte sundhedsydelse kunne forebygge smitte

med Covid-19 ved behandling med saltterapi. Styrelsen lagde ved afgørelse
vægt på, at markedsføringen henvendte sig til patienter, der er i øget risiko for
at udvikle alvorlige symptomer ved smitte med Covid-19, og som må anses for

at være særlige påvirkelige overfor sådan en markedsføring. Styrelsen vurde-
rede derfor, at markedsføringen af saltterapi var egnet til på usaglig vis at til-
trække patienter.

Det var desuden styrelsens opfattelse, at tilbud om saltterapi med ”2 for 1

pris” var egnet til at tilskynde patienter og forbrugere til at få udført en sund-
hedsydelse, som ikke var sundhedsfagligt begrundet eller nødvendig.

how-often-should-you-get-a-facial-lede