PRIS LISTE

SALT & IRSAUNA

SALT TERAPI eller IR SAUNA

1 behandling

399,-

BØRNERUM

med 1 voksen

399,-

KLIPPEKORT

10 gange

Før pris 2.499 kr

NU 1800 kr

Klippekort kan bruges til salt terapi og IRsauna/ klippekort må gerne deles med andre 

PENSIONIST  RABAT

hver gang

199,-

 2 SØSKENDE RABAT

ledsaget af 1 voksen

599,-

3 SØSKENDE RABAT

ledsaget af 1-2 voksne

699,-

LEJ HELE VOKSEN RUM

1 time op til 8 personer
(ring for booking)

1499,-

LEJ HELE BØRNE RUM 

1 time op til 6 personer
(ring for booking)

1199,-

Mini Klippekort

5 behandlinger

1000,-

Klippekort kan bruges til salt terapi og IRsauna/ klippekort må gerne deles med andre 

+4531392526

Ny Vestergade 1, 1471 København

©2019 by House of Salt Copenhagen

Berigtigelse af markedsføring af saltterapi i nyhedsbrev

House of Salt har den 28. april 2020 modtaget en afgørelse om påbud fra Sty-
relsen for Patientsikkerhed efter lov om markedsføring af sundhedsydelser § 4,

stk. 5 og 6, og offentliggør i den forbindelse nedenstående berigtigelse.

Afgørelsen vedrørte markedsføringen af forebyggende behandling af COVID-
19 med saltterapi i House of Salts nyhedsbrev.

Styrelsen vurderede ved afgørelsen, at markedsføringen var egnet til at give pa-
tienter indtryk af, at den markedsførte sundhedsydelse kunne forebygge smitte

med Covid-19 ved behandling med saltterapi. Styrelsen lagde ved afgørelse
vægt på, at markedsføringen henvendte sig til patienter, der er i øget risiko for
at udvikle alvorlige symptomer ved smitte med Covid-19, og som må anses for

at være særlige påvirkelige overfor sådan en markedsføring. Styrelsen vurde-
rede derfor, at markedsføringen af saltterapi var egnet til på usaglig vis at til-
trække patienter.

Det var desuden styrelsens opfattelse, at tilbud om saltterapi med ”2 for 1

pris” var egnet til at tilskynde patienter og forbrugere til at få udført en sund-
hedsydelse, som ikke var sundhedsfagligt begrundet eller nødvendig.